Với yêu cầu nội thất văn phòng phù hợp đặc trưng theo ngành nghề hoạt động của KHANG NAM, nhóm thiết kế sáng tạo ERA TECH Vietnam đã mang đến giải pháp tối ưu với mô hình lắp ghép bàn làm việc, bàn họp, bàn giám đốc, kệ hồ sơ theo phong cách Industrial. 

Kết cấu khung lớn hơn tiêu chuẩn thông thường mang đến sự chắc chắn, cứng vững và bền bỉ rất đặc trưng theo ngành nghề xây dựng của KHANG NAM.